آذر ۴, ۱۳۹۶

آذر ماه جبهه ها

دهه دوم ماه مروری بر آنچه که در ماه آذر در دوران هشت سال دفاع مقدس در جبهه های حق علیه باطل اتفاق افتاد ۱۲آذر اعزام […]
آذر ۳, ۱۳۹۶

آذر ماه جبهه ها

دهه اول ماه تقویم دفاع مقدس و مروری بر آنچه که در ماه آذر در دوران هشت سال دفاع مقدس در جبهه های حق علیه باطل […]
آذر ۳, ۱۳۹۶

فتح بزرگ عشایر

خاطراتی ازتشکیل بسیج عشایرغرب کشور وعملیات پیروزمندانه به روایت حجت السلام و المسلمین علی آل کاظمی ماموریت بزرگ شبانه با شما به سرابگرم خواهم آمد بعضی […]
آذر ۲, ۱۳۹۶

ماموریت بزرگ شبانه

خاطراتی ازتشکیل بسیج عشایرغرب کشور وعملیات پیروزمندانه به روایت حجت السلام و المسلمین علی آل کاظمی رزمندگان عشایر ستون عشایرزیرتوپ وخمپاره ونجات معجز آسا چشمت روز […]
// Omit Closing PHP Tags