دی ۷, ۱۳۹۶

عشق به شهادت در شهدا(۳)

طلبه ی بسیجی شهید «سید مرتضی شفیعی» علاقه ی خاصی به فرمانده شهید گروهان اخلاص «مجید غزیعلی» داشت و در فراق او می سوخت. او که […]
دی ۶, ۱۳۹۶

عشق به شهادت در شهدا(۲)

شب جمعه بود که بچه ها به خط زدند و جمعه صبح در ماووت عراق بودند. حین پیشروی به جنازه ی قطعه قطعه ی چند تا […]
// Omit Closing PHP Tags