بهمن ۳, ۱۳۹۶

جزایر مجنون؛ روایتی کوتاه از فرمانده لشکر ثارالله

سید جواد حسینی ، فرمانده لشکر ثارالله در سال ۱۳۷۴ در حین انجام مأموریت در جنوب استان کرمان به شهادت رسید. سردار قاسم سلیمانی در مراسم […]
بهمن ۲, ۱۳۹۶

بزرگی شهید حسین مولود زاده

شهید برای ساختن مسجد (مهدیه) واقع در محل زندگیشان بدون مزد و چشم داشت خدمت میکرده است و از قول یکی از همسایه ها شهید وقتی […]
بهمن ۱, ۱۳۹۶

قبر

  جوانی ناشنوا به نام «عبدالمطلب اکبری» زمانی در این روستا زندگی می کرد. می گویند این بنده خدا زمان جنگ مکانیک بود .ایشان پسر عمویی داشت […]
// Omit Closing PHP Tags