فروردین ۳۱, ۱۳۹۷

دیکشنری سیار در جبهه

کنارش سرهنگ شاه ملکی نشسته بود. شوخ طبع بود. تا آن روز ندیده بودم حرفی بزند و بچه‌ها از خنده ریسه نروند این جلسه رو برای […]
فروردین ۳۰, ۱۳۹۷

خدای جبهه‌ها حرف گوش کن بود

در سرمای بیست درجه زیر صفر جنگیدن خدایی کار شاقی بود خصوصاً اینکه منطقه کوهستانی هم باشد و دشمن هم روی ارتفاعات بر ما تسلط داشته […]
فروردین ۲۹, ۱۳۹۷

مالک اشتر دوران دفاع مقدس

فرمانده سپاه قمربنی‌هاشم(ع) گفت: شهید صیاد شیرازی عامل وحدت ارتش و سپاه در دوران دفاع مقدس بود. سردار رضا محمدسلیمانی افزود: امیر سپهبد علی صیاد شیرازی […]
فروردین ۲۸, ۱۳۹۷

هدایای اسارت

آزاده محمدرضا حسنی سعدی می‌گوید: هدایا در اسارت در دو دسته عمده بودند: یک دسته ویژه اسارت و محدود به آسایشگاه و اردوگاه و دسته دوم […]
// Omit Closing PHP Tags