خرداد ۱۵, ۱۳۹۷

وقتی حاج همت به هیچ صراطی مستقیم نبود

قسمت دوم شهید ابراهیم همت در مقابل رزمندگانی که مخالف خط رفتن او بودند، خندید و گفت: ببخشید برادرها که سماجت می‌کنم. من تصمیم خودم را […]
خرداد ۱۴, ۱۳۹۷

به خدا شرمندتم

خاطرات کوتاهی از شهدا و رزمندان دفاع مقدس به بهانه آن که شاید الگویی شود برای زندگانی نسلهای جدید. خاطره ای از فرماندهی سردار شهید حاج […]
خرداد ۱۳, ۱۳۹۷

وقتی حاج همت به هیچ صراطی مستقیم نبود

قسمت اول شهید محمد ابراهیم همت روز دوازدهم فروردین ۱۳۳۴ در شهر رضا به دنیا آمد. حاج همّت در خرداد ۱۳۵۹ برای مقابله با ضد انقلاب […]
خرداد ۱۲, ۱۳۹۷

ابراهیم در میان خاک نرم

قسمت دوم آنچه می‌خوانید خاطره ای است از شهید محمد ابراهیم همت که در حین عملیات خیبر می‌گوید:   ابراهیم باری دیگر دقیق‌تر نگریست. این بار […]
// Omit Closing PHP Tags