خرداد ۶, ۱۳۹۷

هوای کربلا دارد بسیجی

روایت جعفر طهماسبی، یک تخریب‌چی از پنج ضلعی‌های کربلای پنج شب‌های عملیات،شب قدر بود برای اونایی که سبکبال بودند. اینها روح مجرد و ملک نبودند. بلکه […]
خرداد ۵, ۱۳۹۷

بگو عاشق نیستیم

خاطرات تفحص، روایتی از سید احمد میرطاهری و محمد احمدیان. بگو عاشق نیستیم انگار از آسمان آتش می بارید.به شهید غلامی گقتم: «گروه را مرخص کنیم […]
خرداد ۴, ۱۳۹۷

تاسیس اتاق فکر جنگ

از حضور قاچاقی در جبهه تا فرماندهی گفت‌وگو  با محمد موحدخواه ،فرمانده قرارگاه نجف جهادسازندگی در جنگ سردار آوردگاهی که هشت سال دفاع مقدس در آن […]
خرداد ۳, ۱۳۹۷

نجاری که سوسنگرد را نجات داد

لحن مهربانی دارد و همه دایی همتی صدایش می کنند، جلو می روم، می گوید: خوبی دایی جان؟ روزگارچطور است؟ با خود اندیشیدم شاید با کسی […]
// Omit Closing PHP Tags