مرداد ۲۷, ۱۳۹۷

به یاد بابای دسته که غریبانه سر بریده شد

شهید محمد علی بابازادگان برادر بابازادگان مسئول دسته ما در عملیات آموزشی غواصی و رزم آبی خاکی به منظور حرکت در عملیات والفجر ۸ بود. آن […]
مرداد ۲۶, ۱۳۹۷

فارسی ها اومدن …

اکثر بچه های خرمشهر اسلحه نداشتند و فقط زخیمی ها را حمل می کردند. بعضی ها با استفاده از فرغون و بعضی دیگر با ماشین هایی […]
مرداد ۲۵, ۱۳۹۷

تو کجا بودی امیر

گفتند از اتاق جنگ تماس گرفته اند با ” نورانی ” کار دارند. جهان آرا بود. نورانی که آمد پشت بی سیم، جهان آرا هر چه […]
مرداد ۲۴, ۱۳۹۷

سرفه می کند و طعم جبهه را، در هوای کوچه، می پراکند…

سرفه کرد و از کنار من گذشت، چفیه پوش آشنای این محل او هنوز سر به زیر و ساده است، مردِ با خدای این محل می […]
// Omit Closing PHP Tags