در قسمت گذشته با یدالله یوسفی فرمانده پایگاه شهید عابدی سردشت آشنا شدیم و پای سخنانش نشستیم در این قسمت