دزد‌گیر قوطی‌های خالی کمپوت و کنسروی که در مسیر تردد دشمن