خاطرات شهدا

شاهکار الاغ!

پس از عملیات کرخه نور احساس شده بود که دشمن آماده پاتک است، بچه‌های تخریب تعدادی مین ضد تانک ام ۱۹ بیشتر نداشتند، ولی قصد کرده بودند که در آن دشت وسیع همین مقدار که حداکثر ۲۰ مین بود رابکارند.

یک الاغ در آن دوروبرها بود که آوردند و ۷ـ۶ مین بار آن کردندو با علف هم روی مین ها استتار شد، به سمت جلوی خاکریز خود که رفتند، در فاصله نزدیک عراقی ها، الاغ شروع به آوازخواندن کرد، بچه‌ها فرار کردند و خیلی هم ناراحت بودند، که چرا کار جور نشد؟ هر چه نیروها انتظار کشیدند، عراق پاتک نکرد، تا چند وقت بعد که یکی از عراقی ها اسیر شد و اظهار کرد که ما با یکی ـ دو تیپ آماده پاتک شده بودیم که در یک لحظه، آن الاغ به طر ف ما آمد، تصور کردیم شما همه دشت را مین کاری کرده اید و اینها اضافی آنهاست.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا