آتشسنگر دشمن خیلی سنگین بود.عراقیها مست و دیوانه از شکست شب قبل

دکمه بازگشت به بالا