آتش به آتش بال در بال ملائك باران، همیشه رحمت است خواب من، خواب حسین! اولین برخوردهای پس از فتح صبوری كن، صبوری! شوخی‌های دوستانه با میهمان تابلوی مشترك داد از غم تنهایی

دکمه بازگشت به بالا