آخرین دفعه باز آمدنم یادت هست؟ بوی باروت و غبار بدنم یادت هست؟

دکمه بازگشت به بالا