آرایشگر صلواتی دوران جنگ هنوز هم چشمش به دهان مردم است نه به دستشان. 27 سال است که لباس رزم بر تن و سلاح بر دوش

دکمه بازگشت به بالا