آزاده محمدرضا حسنی سعدی می‌گوید: هدایا در اسارت در دو دسته عمده بودند: یک دسته ویژه اسارت و محدود به آسایشگاه و اردوگاه

دکمه بازگشت به بالا