آسمان این نقطه از زمین، ستاره‌های زیادی را از ما، در آلبوم سرمه‌ای رنگ خود به یادگار گذاشت. خاک شلمچه، آغوش باز بهشت بود؛ سرزمین هموار شهادت که

دکمه بازگشت به بالا