آن ها عکس امام را در حالی که محمد زنده بود با گوشت بدنش از سینه او جدا کردند و بدین صورت او را به شهادت رساندند)).یعنی دور عکس امام را توسط سر نیزه تا عمق سینه اش بریده بودند!

دکمه بازگشت به بالا