احمد اسلیمی را خیلی از قدیمی‌های جبهه و جنگ می‌شناسند. بی‌شك احمدآقا یك سردار است. سردار نه به معنی كسی كه درجه‌ای

دکمه بازگشت به بالا