اذیتم‌ می‌كند این‌ هزار پا كه‌ در گوشم‌ دارد پاهایش‌ را می‌شمارد اذیتم‌ می‌كند این‌ دریا

دکمه بازگشت به بالا