از حالت خاکریز پیدا بود که عراقی ها آن را سرشکن کرده بودند و ما احتمال دادیم آن را روی بدنهای مطهر شهدا ریخته باشند.

دکمه بازگشت به بالا