از رزمندگان لشكر10 سيدالشهدا(ع) است كه دستي بر آوازخواني سنتي نيز دارد.

دکمه بازگشت به بالا