از فداکاری یک نوجوان رزمنده ایرانی است: اوایل جنگ، نقاطی را برای نشست و برخاست بالگرد در جنوب برای تخلیه مجروحان مهیا کرده بودند

دکمه بازگشت به بالا