اعزام سراسری سپاهیان حضرت محمد (ص) بود، رفته بودیم ستاد ناحیه تا ترتیب اعزام مجددمان را بدهند

دکمه بازگشت به بالا