الله اکبر، سر نماز هم بعضی دست بردار نبودند. به محض این که قامت می بستی

دکمه بازگشت به بالا