امير سياوش جواديان از رزمندگان ارتشي دفاع مقدس است كه در مقطع اوليه شروع جنگ جانشين فرماندهي لشكر 28 پياده كردستان را عهده‌دار بود.

دکمه بازگشت به بالا