انقلاب كه پیروز شد 12 سالش بود. با پیروزى انقلاب سپاه خرمشهر را تشكیل دادیم

دکمه بازگشت به بالا