اوایل سال 72 بود و گرماى فكه.

دکمه بازگشت به بالا