اوضاع غذا كه به هم می ريخت، دعاها سوزناك تر مي شد. كم كم يادمان مي رفت كه چلو مرغ چه شكلي است، ران مرغ كدام است

دکمه بازگشت به بالا