اول خودش آمد و گفت:حسین خیلی دلم گرفته می خوام برام روضه بخونی .شاید دیگه فرصت روضه گوش کردن نداشته باشیم. گفتم: تقی برو شب عملیات خیلی کار دارم.

دکمه بازگشت به بالا