اینان مردانی هستند که حماسسه آفریدند. اینان دلیر مردانی هستند که با سجودشان مخلصانه به سوی خداوند شتافتند

دکمه بازگشت به بالا