این که چه عقیده ای داشته باشی و یا زیر علم چه گروه ودسته ای سینه بزنی و یا مچبند و سربندس و یا پرچم دستت چه رنگی باشد

دکمه بازگشت به بالا