با آغاز درگیری کردستان خودم را به آنجا رساندم. جزو اولین عکاس‌هایی بودم که صحنه سرهای بریده شده در پاوه را به قاب تصویر کشیدم.

دکمه بازگشت به بالا