با یکی دو دقیقه عقده‌هایی که داشتند خالی نمی‌شد و این بار قتل عام مردم برایشان یک ساعتی زمان برد.

دکمه بازگشت به بالا