بعد از عملیات، گردان نیرو گرفته بود و بچه‌های آموزش هم مشغول یاد دادن جنگ مین به نیروهای جدید بودند.

دکمه بازگشت به بالا