به جزیره « ام الرصاص » آمدیم . شنیده بودم كه سرسبز است و با طراوت

دکمه بازگشت به بالا