به نظرم انتقال فرهنگ دوران دفاع مقدس به نسل جوان ارزشش را داشت که در این باره اقدام کنم. این مسأله تکلیف همه رزمندگان است

دکمه بازگشت به بالا