بیست و هشت سال از بمباران شیمیایی شهر سردشت می گذرد اما هنوز هم آثار مخربش به جا مانده است، حتی می گویند ممکن است

دکمه بازگشت به بالا