بین فرماندهان ارشد جنگ، به اسم بچه‌های دفتر سیاسی سپاه معروف بودند. بعدها نام راویان جنگ بر سر زبان‌ها افتاد و

دکمه بازگشت به بالا