تیك تاك عقربه‌های ساعت نشان می‌دادند كه تا تحویل سال 1361 در ساعت 2 و 25 دقیقه و 59 ثانیه زمان زیادی باقی نمانده است. هر ثانیه‌ای كه می‌گذشت

دکمه بازگشت به بالا