تیپ ۱۷ علی بن ابیطالب با ارتش ادغام شده بود. قرار بود عملیات مشترکی انجام دهیم. پیش از عملیات در کنار مقبره‌ دانیال نبی در شوش مستقر شده بودیم.

دکمه بازگشت به بالا