جنگ در کردستان، در محیطی کوهستانی که آلوده به وجود ستون پنجم بود، سختی‌های خاص خود را داشت. آنجا، میان کوه‌های سر به فلک کشیده

دکمه بازگشت به بالا