حزب بعث عراق در تاريخ معاصر ما ايراني‌ها معاني بسياري دارد؛ شنيدن نام اين حزب مترادف با وحشيگري، جنگ‌طلبي، تندروي و تعصب است.

دکمه بازگشت به بالا