حکایتی رو از مرحوم حاج بخشی شنیدم که می‌گفت: به من مأموریت دادند که برای استفاده عملیات در مناطق کوهستانی

دکمه بازگشت به بالا