خاطره‌ای شنیدی از به همراه داشتن عکس امام (ره) داشت. او تعریف می‌کرد: «حین عملیات خیبر با تعدای از بچه‌های اطلاعات عملیات لشکر۱۰ سیدالشهدا(ع) برای شناسایی مواضع دشمن رفتیم.

دکمه بازگشت به بالا