خلبانان نيروي هوايي ارتش در اولين روزهاي دفاع‌مقدس با جانفشاني، پاسخ قاطعي به دشمن بعثي دادند و حمله هوايي او را در نطفه خفه كردند

دکمه بازگشت به بالا