خنده و سر و صدای بچه‏ها تمام فضای نمازخانه را پر کرده بود. نادری به عابدینی اشاره کرد که برود و پشت

دکمه بازگشت به بالا