«دا» می‌گوید: بهنام محمدی نوجوان 13 ساله‌ای که از فرط کوچکی جثه، اسلحه ژ-3 اش روی زمین کشیده می‌شد، با گشت زدن در

دکمه بازگشت به بالا