درقسمت اول با نحوه مجروح شدن حجت محسن پور در عملیات والفجر 8 آشنا شدیم، در این قسمت باقی مجروحیت تا شهادت او را می‌خوانیم

دکمه بازگشت به بالا