درقسمت قبل از مأموریت تا اسارت در بند آمریکایی‌های جنگ طلب رضا کریمی را از خاطر گذراندیم اکنون ببینیم لحظات اسارت بر او چه گذشت.

دکمه بازگشت به بالا