در راه برگشت به خط، بنده خدایی بود که از ناحیه سر به شدت مجروح شده بود. ناهمواری‌های سطح زمین به گونه‌ای بود که سرش مکرراً

دکمه بازگشت به بالا